Rudersdal Kulturparaply - din genvej til kulturoplevelser i Rudersdal

Rudersdal Kulturparaply

Kulturparaplyen er primært ”foreningernes forening” indenfor kultur i Rudersdal. Foreningens hovedformål er at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere eller deltage i kulturelle aktiviteter i Rudersdal.


Samtidigt arbejder – eller samarbejder – Rudersdal Kulturparaply med at arrangere:

  – Birkerød Kulturnat
  – Kulturelle aktiviteter på Vedbæk Havnedag
  – Nærum Kulturdag

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål og kommentarer – eller hvis du har ideer til kulturelle aktiviteter. Du kan finde medlemmerne af bestyrelsen under Kontakt på vores hjemmeside: kulturparaplyen.dk
 

Birkerød Kulturnat

Kulturnatten i Birkerød bymidte er en årlige Rudersdals kulturbegivenhed med kultur på mange måder. Den er en blanding af mange forskellige slags arrangementer for børn, unge, voksne i alle aldre. Musik, kunst, foreninger, butikker, bøger og mange andre ting.

 

Næste kulturnat er fredag den 10. september 2021.
Klik "Deltager" på Facebook, så du husker det.

Programmet indeholder hvert år mange meget forskellige aktiviteter, der på en eller anden måde har med kultur at gøre. Senest var der over 80 gratis aktiviteter. Jo mere alsidigt, jo bedre.
 

De enkelte aktiviteter arrangeres primært af borgere, foreninger, institutioner, kirker, butikker og andre i kommunen med interesse for kultur og aktiviteter. Nogle har ideer til aktiviteter og andre har steder, der egner sig til aktiviteter. Så der samarbejdes på kryds og tværs – nogle gange koordineret af Rudersdal Kulturparaply, der er den generelle arrangør af dagen. Vi står primært for koordinering og den fælles markedsføring – på nettet, annoncering, plakater og det fælles program. 

Du kan læse meget mere om Rudersdal Kulturparaply
på: www.kulturparaplyen.dk