Kultur & fritid i Rudersdal


Birkerød Torvedage - Torvemarked lørdag 10-14 i sommerhalvåret på Birkerød Hovedgade.
Om foreningen - Hvem er vi

Vi er en forening der har til opgave til at skaffe mere liv og handel i Birkerød Bymidte og det sker i et godt samarbejde med Birkerød Handelsstandsforening og andre aktører.

Læs mere..


Rudersdal Kulturparaply - kulturformidling 
Kulturparaplyen er primært ”foreningernes forening” indenfor kultur i Rudersdal. Foreningens hovedformål er at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere eller deltage i kulturelle aktiviteter i Rudersdal.
Læs mere..


Fritidsskoler.dk - Aftenskoleundervisning, fritidsundervisning, kreativitet, kunst, bevægelse, omvisninger m.m.

 - Skoler for dig, som gerne vil bruge din fritid aktivt.

Fritidsskoler består af 8 DOF-aftenskoler i Nordsjælland. Skolerne samarbejder om at give dig en bred palet af inspirerende fritidsaktiviteter. Du finder skolerne i Allerød, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
Læs mere..