Kultur & fritid i Rudersdal


Rudersdal Kulturparaply - kulturformidling 
Kulturparaplyen er primært ”foreningernes forening” indenfor kultur i Rudersdal. Foreningens hovedformål er at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere eller deltage i kulturelle aktiviteter i Rudersdal.
Læs mere..


Fritidsskoler.dk - Aftenskoleundervisning, fritidsundervisning, kreativitet, kunst, bevægelse, omvisninger m.m.

 - Skoler for dig, som gerne vil bruge din fritid aktivt.

Fritidsskoler består af 8 DOF-aftenskoler i Nordsjælland. Skolerne samarbejder om at give dig en bred palet af inspirerende fritidsaktiviteter. Du finder skolerne i Allerød, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
Læs mere..