Kommunalvalg Rudersdal Kommune og valg til Regionsrådet Region Hovedstaden


KOMMUNALVALG RUDERSDAL
Der er kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021 kl. 8-20. 

Til kommunalvalget den 16. november 2021 skal der vælges 23 medlemmer til Rudersdal Kommunalbestyrelse.
Den nye kommunalbestyrelse vælges for en valgperiode på fire år, som begynder den 1. januar 2022.


Opstillede kandidater 
Se de opstillede kandidater du kan stemme på
den 16. november: www.rudersdal.dk (direkte link til Rudersdal Kommune).

Der holdes valg til både kommunalbestyrelse og regionsråd samme dag.
Du kan finde information om regionalvalget her: Regionsrådsvalg 2021 (direkte link til Rudersdal Kommune).


Brevstemmer
Hvis det passer dig bedst at stemme inden selve valgdagen, kan du stemme i enhver kommune i Danmark. Det kaldes at brevstemme. Til kommunalvalget kan du brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til og med fredag den 12. november.

Du skal møde personligt frem for at brevstemme.
Læs mere om at brevstemme her: www.rudersdal.dk/kv21 (direkte link til Rudersdal Kommune).